وقتی من رو به دنیا آوردن مدام می گفتن دوست بدار

حالا که کسی را دوست دارم میگن فراموشش کن....

/ 3 نظر / 9 بازدید
پیام

همیشه عاشق باشی و عاشق بمانی[لبخند]راه رسیدن سخته ولی اگه مطمئن هستی درسته بهش میرسی[لبخند]

دادا

عشق........

ام لیلی

نه این که تو هم خیلی گوش می کنی به حرفشون