نه نه نه...

اشتباه کردم

اشتباه کردم

اشتباه کردم

شنبه هيچ برنامه ای نيست..... مگر خبری شده؟؟؟

/ 9 نظر / 6 بازدید
پيام

سلام.فکر کردين بايد شيرينی بدين کنسل کردين برنامه رو چه خسيسين.ولی من يرينيم رو ميخوام.

هستی

والا خبر که چه عرض کنم...يه سيمای شيطون و آتيش پاره که با وجوده.....(تو جمع نميشه گفت بعدا در گوشت ميگم) ميخواسته مصرانه بياد تو اين دنيا و حالا اومده و مشغوله ATP ترکوندنه! کلی خبره بابا !! تفلدت مبارکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضا

تولدت مبارک

هميشه مسافر

بانوی مشرقی ! تبریک به من تبریک به همه.... روز ميلادت مبارک...

فضول

واقعا که آدم از کجا بدونه کی با اصفهان چه نسبتی داره؟ مثلا قرار بود يک دست چلوکباب ناقابل به ما برسه. اصلا زدند زيرش

همسفر

صاحب خونه نميخواي چيزي بنويسي... من منتظرم

رامين

وقت رفتن آسمان غریبانه می باريد يادت هست ... ولی تو مثل هميشه فريبانه خنديدی ...التماس ان روز يادت هست ولی تو جز خودت کسی و نمی ديدی