حرف اول:

دیشب داشتم با یه دوستی صحبت می کردم...آدم عجیب و غریبیه که هر بار باهاش صحبت می کنم هزار تا گنده بهم می گه!! وقتی با هاش صحبت می کنم یاد این حرف آدما می افتم که فاصله ی نبوغ و جنون از یه مو باریک تره ..منم نمی فهمم این رفیق شفیق ما کجای این مو قرار داره!!!

معمولی بودن هم دنیایی داره...معمولی فکر کردن..معمولی دیدن..معمولی عاشق شدن و هزار تا معمولی دیگه که توی خاص بودن ها هیچ وقت بهش نمی رسی...!!!

حرف دوم:

وقتی رفتم سر کمد لباسام و دیدم داره ازپری می ترکه...وقتی به در و دیوار اتاقم نگاه کردم که همه چیز دارم...وقتی یاد این افتادم که اگه ازم سوال بپرسند چی برات بخریم هیچ چیز ی به ذهنم نمی رسه..از خودم از خانوادم و از تمام دوستایی که تمام هدف زندگیشون روی ساده زیستی و برابری گذشته خجالت می کشم...نمی گم متنبه می شم !!!اما... 

/ 7 نظر / 6 بازدید
فضول

راستش هرچه فکر کردم عقلم قد نداد که فرق معمولی و خاص چيه و مرزشون کجاست. مسلماْ گنده به دیگران گفتن از مشخصاتی نیست که آدم ها را خاص می کند همان طور که آدم های فاضل اهل فضل فروشی نيستند. اما آنچه خواص را از عوام جدا می کنه ميزان قدرت و ثروتشونه. اين ثروت هميشه مادی نيست. ميزان تحصيلات و شغل و ارتباطات هم سرمايه ی فرهنگی محسوب ميشه. در نتيجه مراتب مختلفی از خاص بودن و عام بودن وجود داره و در هرمرتبه ای ميزانی از ثروتُ و تحصيلات و منزلت اجتماعی مرز ما را با بالايی ها و پايينی های ما مشخص مي کند. کمد لباس و ماشين ما و شغل و تحصيلات ژدر مادرمون و محله ی زندگيمون و دانشگاهمون و کتاب هايی که می خونيم و جاهايی که سفر مي رويم همه ی ما را به نوعی نسبت به بالايی ها يمان عام و نسبت به پايينی هايمان خاص می کند. اگر برای تعطيلات به شمال می رويم نسبت به آن ها که اصلا جايی نمی روند يا حداکثر تا شاه عبدالعظيم ميروند خاصيم و نسبت به آن ها که خارج می روند عاميم. اگر رمان گلشيری می خوانيم نسبت به آن ها که رمان فهيمه رحيمی می خوانند خاصيم و نسبت به آن ها که رمان فاوست می خوانند عام

مسافری از هيچستان

عصر وبلاگت رو خوندم . تا حالا هم نشستم فکر کردم که چی برات بنويسم اما عقلم به جايی قد نداد!

آرزو

از نظر من هيچ کس معمولی نيست!

هستی

ولی فکر کنم هنوز به اندازه نازی مانتو نداری!!

نازنين

آدمايی که خيلی می فهمن و آدمايی که هيچی نمی فهمن درکشون خيلی سخته!

کسی که گنده ميگه

خوب اين خانم صفايی که ادعا ندارن و همه کاراشون درسته و خيلی هم آدم خاصی هسنش وهای آیکیو و... . به نظرم نازنين خيلی جمله خوبی نوشته بهش توجه کن. جالبه که قبلا هم بهت گفته بودم ؛

کسی که گنده نميگه

خوب خانم دکتر منظورشون با من نبوده‌‌ . متاسفم شايد منم نبايد اينجوری مي گفتم