قاصدک هان چه خبر اوردی؟

از کجا وز که خبر اوردی

خوش خبر باشی.....اما اما

گرد بام و در ما بی سبب می گردی...

/ 0 نظر / 5 بازدید