کبوتر گربه را خورد!!!!

باورت نمی شود ؟

اينبار  کبوتر بود که از سر ديوار سرک کشيد...

تا ته حياط خزيد...

چشمانش را تيز کردو در يک لحظه...

وقتی من رسيدم چند قطره خون ديدم و يک مشت موی طلايی....

/ 3 نظر / 11 بازدید

خيلي پيچيده ست !!! ؟؟؟ چی ميخواستی بگی ؟ !!!

هميشه مسافر

و بدان كه اين سرنوشت كسي ست كه در دستان تو اسير شود... بانوي مشرقي .