این روزها پر بود از حس دوگانگی...وقتی باور کرده ای که همه را دوست بداری و دوست داشتن برایت یک کلمه ی مقدس و یک احساس بزرگ شده ،وقتی خيلی زود دلت در دوری از نزديکانت تنگ می شود،وقتی....

اما وقتی در میان همه ی  این انسان ها همیشه تنها باشی و بی تکیه گاه، وقتی صدای شکستن بغضت را هيچ کسی نشنود،وقتی هيچ دستی به سمتت دراز نشود، وقتی...

آن موقع است که می ترسی از اینکه مبادا مثل کودکی برای خودت خیال های دروغین ساخته باشی...

/ 2 نظر / 7 بازدید
آرزو

باور دروغين اينه که باور کنی ( همه ) رو دوست بداری! بعدنيشم چقده تو بی انصافی!

همیشه مسافر

بعد از اين همه سال/من هنوز بسيار جوانتر از آنم که عاشق نباشم /و بچه تر از آنکه اسباب بازي نخواهم . دلم لک زده براييک ماشين کوکي بسيار خوب/واقعا خوب/که بايک سراندن/تا آن سر دنيا برود/تا برفترين برف /بالاترين بالا/آسمان ترين آسمان