....با رفتنت چه کنم...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

با رفتنت ابرها به هم می کوبند..و چکاوکان برای همیشه لال می شوند...

با رفتند چه کنم...خود را به کدامین ضريح  بیاويزم...تا کدامین آسمان شیون کنم... بگو با رفتنت چه کنم...

خورشید برای همیشه سیاه پوشت خواهد ماند...و لاکپشت پیر هیچ گاه سر از لاک خود بیرون نخواهد آورد... و زندگی ام همیشه دلتنگ بی تو بودن خواهد شد..

بگو بگو با رفتنت چه کنم...

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
شکارچی

دلم برای لاکپشت پير می سوزد . به شکارچی هم سری بزن

فضول(به نقل از حافظ موسوی)

از ستاره ها دورتر نمی روم تو همين جا منتظرم باش به گنجشک ها گفته ام هوای دلتنگی ات را داشته باشند تا من برگردم

سنجد

دلت تنگ نشه . عزيزم برمی گردم هَ (سنجد)