سلام

 دوست عزيزی (ا.ر)می گفت مرد بايد مردانگی داشته باشد!!! آن وقت ها نمی فهميدم چه می گويد....و حالا باور ميکنم بدا آنان که از مردی همه چيز دارند الّا مردانگی...

/ 1 نظر / 10 بازدید
همیشه مسافر

حرف های غريبی مي زنی . بيشتر توضيح بده