بر بند دلم اين نغمه را عاشقانه می نوازم

...نوای غريبانه ای است...

زير و بم اين ساز است که سکوت دلم را آشوب می کند

می گفت بشکن اين ساز را که     

                  شکسته ساز اهنگين تر است

                                                             شکستی دلم را؟؟؟

/ 4 نظر / 6 بازدید
فضول

آهای باد سحری/يه دل شکسته دارم/چن می خری؟

فضول

راستی اين را خودم ننشتم ها. اين اسم يک کتاب شعره از عمران صلاحی که خيلی جيگره و يک عالمه دوست داشتنی.

مسافری از هيچستان

- سه تار چه قشنگ مينوازي!/ شكستن من آسان بود ؟/ - اما چرا من ؟!! -/ با يك نگاه؛/ با يك ترانه‏ي غمگين از زخمه هاي انگشتان زيبا و كشيده‏ات./ بالشم از نت‏هاي ترانه ات خيس است و مستي، دليلي خوب براي اين خيسي./ سفر؛ هر جاي تازه‏ايي، من رفتني هستم.