تمام وجودم يک قطره اشک شد و از کنار گونه ام پايين لغزيد و روی صورتم محو شد تمام کودکانه با تو بودنم...تمام گرمای آغوش تو...تمام شمارش نفس های تو...و...و...و تمام تو

/ 1 نظر / 5 بازدید
فضول

اول سلام. بعد منزل نو مبارک. ببخشید دست خالی اومدم. راستی مهمون قبول می کنی؟ بعد اينکه يک دستی به سر و روی وبلاگ بکش. فونتش را يک دست کن تا از اين حالت شتره واويلا دربياد و چشم نواز بشه. عکسی موسيقی اي. عوض اين شکلک های دوزاری ياهو را بردار يک چيز قشنگ تر بگذار. وبلاگت بايد به برازندگی خودت باشه. خوب و خوش و سلامت باشی