من چه تلخم امشب....

/ 3 نظر / 6 بازدید
فضول

نه آبان روز تولد رضا نيم پهلوی شاهزاده ی ناکامی است که آرزوی سلطنت را به گور می بره شايد به خاطر اونه که غمگينی نه آبان روزی است که فرصت ايران برای اثبات حسن نيت خود در امر انرژی هسته ای به ژايان می رسد. شايد به خاطر احمدی نژاده که تلخی نه ابان روزيه که در سال ۱۳۰۴ مجلی شورای ملی انقراض سلسله ی قاجار را اعلام کرد شايد دلت برای قاجاريه سوخته اما تلخی هميشه هم بد نيست. حافظ گفته آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند/اشهی لنا من قبله العذرا