در میان همههمه های همیشگی صدایت پیچید دریچه ی نگاهت بسته اما... امواج راه خود را می یابند خاطر خاکستریم ترک بر می دارد... پایین ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 21 بازدید
.......خسته ام        می پوشانم با دو دستم                               صورتم را باخود می اندیشم چقدر خستگی ها متفاوتند مثل طعم میوه های مختلف. خستگی من اما                     خرمالویی است                                     تلخ ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 16 بازدید
تو می گفتی نمی شکنم.... اما شکستن آسان بود سنگ نمی خواست! گم کردن دستانت نديدن انتظار چشمانت  و خاطره شدنِ گرمای بوسه هايت                            ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 17 بازدید
اسفند 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
1 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
5 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
6 پست
خرداد 85
7 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
9 پست
دی 84
3 پست